PROGRAM 2023

4 mars Nordiskt litteraturseminarium m temat DECKARE

20 mars Finlands väg till Nato

27 mars The road towards Nato med Utrikespolitiska Föreningen som samarbetspartner/Zoom

April Vårkonsert

20 april Läsecirkeln

Våren Kulturbesök i Köpenhamn

Våren Kulturbesök på Najonalmuseet i Oslo etc

Våren Träff med Jönköpingsmedlemmarna

9 maj Läsecirkeln

Juni Samling i Slottsskogen

Sept Bokmässan

Okt/nov Litteraturseminarium/Zoom

3 dec Finlands Självständighetsdag