PROGRAM 2023

4 mars Nordiskt litteraturseminarium m temat DECKARE

20 mars Finlands väg till Nato

27 mars The road towards Nato med Utrikespolitiska Föreningen som samarbetspartner/Zoom

14 maj Träff med Jönköpingsmedlemmarna

20 april Läsecirkeln

7 maj Skymning/Gryning i Öckerö kyrka, oratorium av Thomas Enroth, Jakobstad

9 maj Läsecirkeln

1 juni Kulturbesök i Louisiana

8 juni Årsmöte (ABF)

10 juni Skymning/Gryning i Flatås kyrka ,oratorium av Thomas Enroth, Jakobstad

11 juni Samling i Slottsskogen

20 juni Kulturbesök på Najonalmuseet i Oslo, Wigelandparken etc

30 sept Finlandssvensk Bokmässeträff/Vägen till Nato m Torvalds/Nyberg

Hösten 2 dgrs konstresa till Köpenhamn

Hösten Läsecirklar: sept/okt/nov/dec

11 nov Litteraturseminarium/Zoom

18 okt Föredrag om finlandssvensk konstnär

10 dec Finlands Självständighetsdag – prel datum