Preliminärprogram 2024

Läsecirkel vår/höst 1 gång/månad

l Konstresa till Helsingfors 11-14 april

Stormskärs Maja filman 20 april 15.30

Vandring i gamla Kungälv med Nils Zandhers 23 maj

Fika i Trädgårdsföreningen 13 maj/om vädret tillåter

Träff i Jönköping 2 juni

Konstresa till Köpenhamn (juni)

Tre starka finlandssvenska kvinnor/seminarium 7 sept

Viskonsert

Litteraturseminarium prel början november

Bokmässeträff 28 sept

Självständighetsfesten 8 december

fylls på efterhand